Manas Kuyu Suyu Sayaçları

manas-su-sayaci

Yalım Yerbilimcilik Manas Su ve Elektrik Sayaçlarının Satış ve Montaj Bayiliğini aldı. Sayaçlarla ilgili teknik bilgi ve yasal zorunluluklarla ilgili detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. Sayaç talep formunu gönderin biz sizi arayalım!

Neden Su Sayacı Takılmalı?

Su tüketimini en doğru su sayacı ile ölçebilirsiniz.Tarımda ilaç kullanımının yaygınlaşması ve bilinçsiz sulama yapılması gibi nedenlerle mevcut yüzey ve yeraltı sularınınbazılarında aşırı azalmalar saptanmıştır. Bu durumda sularımızı verimli kullanamayıp arazilerimizdeki tuz oranı hızla artttığından dolayı ülkemiz giderek çölleşmektedir. Türkiye kişi başına yıllık 1555 metreküp su tüketimiyle su azlığı çeken bir ülke konumundadır. Su bizlere kalan bir miras değil, gelecek nesillerden aldığımız bir emanettir.

Su Sayacı Taktırmanın Yasal Zorunluluğu Nedir?

Ülkemizde 2011 yılında yürürlüğe giren Yeraltı Suları hakkındaki kanuna göre her kuyuya niteliğine göre bir ölçüm sistemi takılması zorunlu hale gelmiştir.

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun’a eklenen ‘Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerinden çekilecek yeraltısuyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle belirlenir’ maddesi uyarınca, su temini amacıyla derinlikleri 10 metreyi geçen, yatay veya dikey doğrultuda açılan her türlü galeri, tünel ve sondaj kuyuları için ölçüm sistemlerinin takılması zorunluluğu getirildi. Kanunu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü uygulayacak.

31 Aralık 2013 tarihine kadar sondaj kuyularına ölçüm sistemi takılması zorunludur. 1 Şubat 2013 tarihine kadar DSİ Bölge Müdürlüklerine müracaatınızı yapmanız gerekmektedir. Süresi içerisinde sistemi kurdurmayan ve taahütname imzalamayanların Yeraltısuyu Kullanma Belgeleri ve elektrik abonelikleri iptal edilip, kuyuları kapatılacaktır.

Manas Su Sayacının Artıları

 • Gerçek su tüketiminin okunması ve kontrolü
 • Başta elektrik olmayan yerler olmak üzere tüm noktalara uygulanabilmesi
 • Sistemi kontrol eden elemanların komple tek parça, yekpare olması
 • Sistemin hem kartlı hem de GPRS’li kullanılabilmesi, çift izleme ve yükleme yoluna sahip olması
 • Tüketim ve ölçüm değerine uzaktan, gerçek zamanlı erişilebilmesi
 • GPRS modem, harici elektriğe ihtiyaç duymaması
 • İdarenin uzaktan sayaş vanasını kapayıp açması ve tüm operasyonlarını gerçekleştirebilmesi
 • Vana tarafından su kapatıldığında pompanın çalışmaya devam ederek zarar görmemesi için opsiyonel olarak EKS ünitesi kuru kontak çıkışı vererek pompanın bağımsız olarak durdurulmasını sağlaması.

Ürünlerimiz

 • GPRS’li Ön Ödemeli Ultrasonik Su Sayacı
 • GPRS’li Ön Ödemeli Woltman Su Sayacı
 • GPRS’li Ön Ödemeli Oransal Su Sayacı
 • Oransal Su Sayacı + Elektrik Kesme Ünitesi
 • Ultrasonik Su Sayacı + Elektrik Kesme Ünitesi
 • Woltman Su Sayacı + Elektrik Kesme Ünitesi
 • OSOS GPRS Elektrik Panosu

Sayaç Talep Formu
İsim*

E-posta*

Şehir*

İlçe*

Telefon*

Kuyu Çapı (cm)

Eklemek İstedikleriniz